سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حقیقی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیده سارا شریفی راد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، رایانه و فناوری اطل

چکیده:

از آنجایی که سیستم های همروند از حساسیت بالایی برخوردارنداطمینان از صحت عملکردا ین سیستم ها امری ضروری است ؛ب نابراین تولید چنین سیستم هایی از همان ابتدا نیازمند روشهای استاندارد صوری هستند تا هرگونه ابهام و نقض را در ساخت و تولید چنین سیستم هایی برطرف سازند. بنابراین استفاده از ابزاری مناسب برای توصیف سیستمهای همروند بسیار مهم است. هدف نهایی این مقاله توسعه یکمدلسازی جامع صوری از تمامی جنبه های اصلی سیستمهای همروند است که با توجه به پیشرفت کار، بخشی از مدلسازی انجام شده در این مقاله ارائه شده است.