سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الناز ایران نژاد – کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامرضا مروجی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسین موسوی – کارشناس ارشد تحقیق درعملیات

چکیده:

یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی حمل و نقل، به روز رسانی یا تصحیح الگوی تقاضای سفر می باشد.در مسئله تخمین ماتریس مبدا- مقصد با استفاده از اطلاعات حجم، هدف برآورد ماتریسی است که درصورت تخصیص به شبکه، حجم های مشاهده شده را بازتولید نماید. در این مقاله آمار حجم حاصل از تحهیزات هوشمند و نیز آمارهای مقطعی برخی از کمانهای اصلی شبکه شهر تهران گردآوری و به عنوان ورودی نرم افزار کلان نگرTransCAD استفاده شده است. در ادامه با تصحیح ماتریس مبدا – مقصد با استفاده از آمار حجم، به بررسی و ارزیابی تغییرات الگوی سفر ناشی از طرح های مدیریت تقاضای سفر بالاخصتوسعه محدودیتهای ترافیکی و گسترشحمل و نقل عمومی پرداخته و نتایج آن ارائه شده است.