سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی زیادی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شریف
نادر طباطبائی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
رقیه آقاجانی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روش زنجیره مارکوف یکی از پرکاربردترین روشهای احتمالاتی پیشبینی وضعیت روسازی در سیستمهای مدیریت روسازی است. در موارد کمبود داده و عدم دسترسی به بانک دادهای غنی به خصوص در کشورهای در حال توسعه میتوان از دانش افراد خبره برای استخراج ماتریس اولیهانتقال مارکوف استفاده کرد تا به مرور زمان بانک دادهای توسعه یابد و از آن برای به روز رسانی ماتریس اولیه استفاده شود. در این مقاله روش استنباط بیزین به منظور به روز رسانی ماتریس اولیه با توجه به دادههای برداشت شده در طول چرخه عمر روسازی استفاده گردید. همچنین در اینروش عدم قطعیت موجود در ماتریس اولیه و همچنین در دادههای برداشت شده با توجه به خطاهای احتمالی موجود در فرایند برداشت دادهها در مدلسازی در نظر گرفته شدند