سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید امیری – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور جهرم
سپیده محمدکریمی – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور جهرم
همت حیدری – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور جهرم

چکیده:

به اشتراک گذاشتن دانش راه های مختلفی وجود دارد که ما در اینجا این راه ها را بررسی خواهیم کرد هر الگوریتم ژنتیک دارای اطلاعات ژنتیکی است که با آن کار می کند. اطلاعات ژنتیکی که هر عامل متحرک با دیگر عوامل همسایه اش در محدوده ارتباطی اش مبادله می کند شامل: محدوده گرهها ، سرعت و جهت حرکت آنهاست.در پایان با استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی شده با زبانC# الگوریتم های موجود را با الگوریتم ژنتیک مقایسه می کنیم.