سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد غفران – آب – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور
سعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور
محمد امین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور

چکیده:

مدل‌های ARIMAو ANNs اغلب با مباحث ترکیب دیگر نرمهای بزرگ‌تری در عملکرد مدل سازی مقایسه می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی (پیوندی) را پیشنهاد می‌کند که از هر دو مدل برای ایجاد راندمان پیش‌تر در ترکیب مدل خطی ARIMA و مدل غیرخطی ANN استفاده می‌کند. نتایج تجربی با مجموعه داده‌های واقعی نشان می‌دهد که مدل ترکیبی می‌تواند یک راه مؤثر در بهبود دقت در طی چه پیش بینی به‌دست‌آمده توسط هر یک از مدل‌های مورد استفاده به طور جداگانه باشد .