سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی و بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقی
سید مجتبی نوری حسینی – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی و بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقی
زهرا اکبری اوغاز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس در آن کنترل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی وضعیت خاک‌های کشاورزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش کشاورزی و کشاورزان است. از مهم‌ترین ویژگی‌های خاک تعیین شوری خاک با استفاده از میزان هدایت الکتریکی آن است. در روش مرسوم جهت تعیین میزان هدایت الکتریکی خاک از دستگاه EC متر استفاده می‌شود. در این طرح هدف تعیین میزان هدایت الکتریکی خاک با استفاده از روش پردازش تصویر و مقایسه آن با نتایج به‌دست‌آمده در طرح پایش خاک‌های کشاورزی خراسان رضوی که توسط بخش خاک و آب مرکز تحقیقات در حال انجام است می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه‌های تهیه شده در طرح پایش به آنالیز رنگ تصاویر اسکن رنگی نمونه‌ها توسط اسکندر جنیوس Genius مدل Color Page – HR4X Slim ، هم‌بستگی آنالیز رنگ نمونه‌ها با میزان هدایت الکتریکی خاک مورد بررسی و با ضریب هم‌بستگی پیش از ۸۵% مورد تأیید قرار گرفته است و نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از روش پردازش تصویر در مورد میزان هدایت الکتریکی خاک اظهار نظر نمود .