سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مصطفی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

روشهای جستجوی مستقیم الگوریتم های تکاملی ای هستند که برای حل مسائل بهینه سازی مقید بکارمی روند . این روشها به منظور جستجوی پاسخ بهینه خود ، نیازی به اطلاعات گرادیان تابع هدف ندارند . یکی ازاین روشها ، الگوریتم(PS)1 است که برای حل مسائل بهینه سازیی که خارج از حیطه های مرسوم بهینه سازی هستند مناسب است. این روش بر خلاف سایر روش های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک ، به علت فهم واجرای آسان ومحاسبات موثرمی تواند با یک عملکرد مناسب وقابل انعطاف یک جستجوهای سراسری و محلی قابل تنظیمی را انجام دهد . در این مقاله روش جدیدی بر مبنای الگوریتم(PS)برای حل مسئله پخش بار اقتصادی سیستمهای قدرت چند ناحیه ای با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت توان انتقالی خطوط رابط ارائه شده است . به این منظور ، روش پیشنهاد شده بر روی یک سیستم دو ناحیه ای اعمال گشته و نتایج شبیه سازی ها ی آن با روش الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است . نتایج نشان می دهد که روش (PS) بسیار قابل قبول بوده و کارآمدی این روش را برای بهینه سازی تولید سیستم های قدرت چند ناحیه ای تایید می کند .