سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه اسماعیلیان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار سازه دانشگاه گیلان

چکیده:

سیستم های کنترل نیمه فعال و میراگرهای ویسکوز مایع نیمه فعال به عنوان زیرمجموعه ای از این سیستمهای کنترلی قابلیت خود را در کاهش پاسخهای لرزه ای ساختمان های بلند نشان داده اند در مقاله حاضر بهینه یابی چند هدفه عملکرد این میراگر ها در کاهش پاسخهای لرزه ای یک ساختمان ۱۲ طبقه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد مطالعه قرارمیگیرد تعداد و موقعیت بهینه میراگرها به عنوان متغیرهای تصمیم گیری و پاسخهای سازه نظیر حداکثر شتاب طبقه برش پایه و حداکثر جابجایی نسبی طبقات به عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده اند که باید حداقل گردند توابع فوق بصورت گروه اهداف ۲و۳ تاییدر بهینه یابی چند هدفه شرکت داده شوند و هدف یافتن نقاطی موسوم به جوابهای بهینه پارتوست که نسبت به یکدیگر غیربرتر بوده و می توانند اهداف معرفی شده را بطور همزمان تا حد امکان کاهش دهند.