سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسحق پاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی نوعی سیستم مقاوم جانبی جدید هستند که اخیرا برای مقاومت در برابر بارهای جانبی باد و زلزله مورد توجه قرار گرفته اند.این سیستم مقاوم متشکل از تعدادی صفحه فولادی )پانل( مجزا می باشد،که هر پانل در داخل دو ستون و دو تیر محاط،وبه المانهای محیطی متصل شده است. همچنین صفحه می تواند با سخت کنندهای طولی و عرضی باشد. سخت کننده ها با جلوگیری از کمانش ورق فولادی قبل از جاری شدن، باعث بهبود رفتار آنها شده و علاوه بر این باعث افزایش سختی، مقاومت، شکل پذیری و افزایش جذب انرژی می شوند. سخت کننده ها زمانی موثر هستند که سختی آنها به اندازه ای باشد که بتوانند از کمانش کلی ورق جلوگیری کنند. گرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است ولی هنوز تاثیر تغییر ضخامت صفحه فولادی )پانل ( با تغییر مساحت سخت کننده ها روی پایداری این دیوارها بطور دقیق مشخص نشده است .هدف مقاله اخیر بهینه یابی پایداری و ظرفیت کمانشی این دیوارها در اثر اعمال این تغییرات می باشد . نتایج اخیر نشان دهنده این مطلب است که با کاهش ضخامت ورق فولادی از پایداری این دیوارها به نحو قا بل توجهی کاسته خواهد شد حتی اگر مساحت سخت کننده ها هم دو برابر شوند، تا ثیر چندانی در پایداری آنها ندارد؛ مگر در حالت خاصی که با دو برابر شدن مساحت سخت کننده ها بار کما نشی به میزان ده درصد افزایش پیدا می کندکه از این نظر مورد توجه می باشد