سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد کامران خشت مسجدی –
مجتبی صانعی –
حسین قربانی زاده خرازی –

چکیده:

پدیده ضربه قوچ و یا امواج فشاری ناشی ازتغییر ناگهانی سرعت و یا دبی نمونه بارزی ازجریانهای ناماندگار بوده و وقوع آن درخطوط انتقال آب ایستگاه های پمپاژ و توربین های برقابی باعث بروز اغتشاشات شدید و نارسایی های جدی درعملکرد اینگونه تاسیسات شده و حتی میتواند موجب منهدم شدن آنها گردد دراین مقاله اثرات این پدیده درسد گتوند علیا بررسی شده و با کمک نرم افزار WHAMO موقعیت مکانی مخزن ضربه گیرSurge Tank این سد مورد مطالعه قرارگرفته است تا با کاهش انرژی وارده از این پدیده بتوان از اثرات سوء آن کاست نتایج مدلسازی ها نشان میدهد که با بسته شدن سریع دریچه نوسانات بزرگی ایجادم یشود که نتایج نامطلوبی را به همراه خواهد داشت مدلسازی انجام شده نشان داده است که هرچه مخزن ضربه گیربه نیروگاه نزدیکتر شود انرژی وارده ناشی ازضربه قوچ مستهلکتر شده ودرنتیجه اثرات منفی آن نیز کاهش می یابد.