سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن خطیبی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله جهت بهینه سازی موقعیت ستونهای گنبدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک وجود و یا عدم وجود تمامی ستونهای سازه و سطح مقطع تمامی اعضا به عنوان متغیرهای طراحی و وزن سازه به عنوان تابع هدف انتخاب شده است قیود مساله بهینه سازی شامل تغییر مکان گره ها تنش اعضا و ضریب لاغری اعضا می باشد که این مقادیر درچهارت رکیب مختلف بارگذاری که شامل ترکیبی از بارهای مرده برف و باد است محاسبه شده و مقادیر مجاز آنها با استفاده از ضوابط آیین نامه های معتبر تعیین شده است به منظور حذف ستونهای گنبدها توسط الگوریتم ژنتیک از خاصیت تقارن محوری گنبدها جهت گروه بندی ستونها استفاده شده است.