سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قضات – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شیراز
غلامرضا رخشنده –
ناصر طالب بیدختی –

چکیده:

یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر، محدودیتدر آب های شرب و کشاورزی است. از یک طرف منابع آب رو به کاهش بوده و از طرف دیگر تقاضا برای مصرف آب رو به افزایش می باشد. اکنون بخش مهمی از آب های شیرین، از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. از عوامل تهدید کننده آب های زیرزمینی می توان به هجوم آب شور دریا به آبخوان های ساحلی و بالاآمدگی آب شور در سفره های آب زیرزمینی مجاور سفره های آب شور، اشاره کرد. علت آن نیز، استفاده بیش از حد ظرفیت از این منابع آب شیرین و برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی و در نهایت، افت کیفیت این منابع آبی و ورود آب شور به داخل چاه ها می باشد. لذا استفاده صحیح و بهینه از منابع آب زیرزمینی اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان نقش مدل های ریاضی در شبیه سازی رفتار این آبخوان ها و مدیریت وضع آینده آن ها در خور توجه است.هدف از این مطالعه، شبیه سازی رفتار آب زیرزمینی سواحل دریاچه میقان استان مرکزی در مدل نرم افزاری MODFLOW و بهینه یابی مقدار برداشت از آبخوان مورد نظر می باشد. به طوری که با طرح یک مسأله بهینه یابی دبی برداشت آب و تعیین مقدار بیشینه برداشت از آبخوان ساحلی دشت مذکور به کمک یک پروسه تکراری و استفاده از یک الگوریتم بهینه یابی، مشکلات مربوط به پیشروی آب شور به چاه ها نیز حل خواهد شد