سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
وحید رحیمی – کارشناس عمران

چکیده:

در طول دهه های گذشته روش بهینه یابی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روشهای مطرح مورد بررسی قرارگرفته است محققین برای بهبود نتایج و افزایش سرعت محاسبات راهکارهای و روش های گوناگونی پیشنهاد نموده اند این مسئله سبب بروز ساختارهای مختلفی در روند بهینه یابی از طریق GA شده است دراین مقاله ابتدا روند حل مسئله بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه ها ارائه شده است در ادامه اپراتورهای مختلف و متداول الگوریتم ژنتیک در فرایند پیوند بطور مختصر شرح داده شده و درحالت های مختلف با هم مقایسه شده اند. جهت قیاس برتری هریک از روشهای پیوند سیرهمگرایی درروند بهینه یابی از طریق GA مورد توجه قرارگرفته است در بررسی های به عمل آمده سعی برآن شده است تا شرایط یکسانی برای مقایسه روشهای گوناگون برقرار شود.