سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت محمدعلی زاده – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

چکیده:

استفاده از سیستم شالوده گسترده- گروه شمع برای ایمنی سازه ها در برابر نشست از مقوله هائی است که پیوسته مورد توجه متخصصین و کارشناسان ژئوتکنیک بوده است. در بیشتر پروژه های عمرانی، تعداد و چیدمان شمع ها در زیر شالوده های گسترده بصورت سعی و خطا انجام شده و در عمل تعداد شمع ها بیش از نیاز پروژه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعداد و چیدمان شمع ها در زیر شالوده گسترده بصورت چند مسئله بهینه یابی شده است. نتایج نشان داده است که با بهینه نمودن تعداد و چیدمان شمع ها، حجم مواد مصرفی گروه شمع و در نتیجه هزینه ها بطور مؤثری کاهش می یابد.