سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیده پاشاچینی – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فیاض رحیم زاده – دکترای مهندسی عمران
جواد مجتهدی – دکترای مهندسی عمران

چکیده:

وقوع اجتناب ناپذیر زلزله و تحمیل خسارتهای فراوان جانی و مالی تاکیدی برلزوم یافتن راه حلی مناسب جهت مقابله با این پدیده طبیع یاست یکی از ابزرها و روشهای جدید و کارامد مقابله با زلزله استفاده از انواع میراگرهای فعال و غیرفعالدر صنعت ساختمان است دراین میان انتخاب میراگرهای اصطکاکی به خاطر کم هزینه بودن و تکنولوژی مناسب تر نسبت به سایر میراگرها و امکان استفاده آنها درداخل کشور ارجحیت دارد این پژوهش ابتدا به ارزیابی کارایی میراگرهای اصطکاکی لغزشی در کاهش پاسخ قابل مجهز پرداخته شده است سپس به برسری عوامل موثر بررفتار میراگرهای اصطکاکی در کاهش پاسخ سازه ای از جمله نسبت شتاب نگاشت زلزله نوع خاک و بحث کمانش در یک قابل ۸ طبقه فولادی پرداخته شده است.