سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران و معماری،
علی مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شا
صادق عابدی –

چکیده:

کاهش وزن سازه علاوه بر ملاحظات اقتصادی ، به دلیل کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه و در نتیجه کاهش خرابی های ناشی از آن، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله در ابتدا با استفاده از روابط موجود در روشجبری نیروها (روشنرمی ) قید های تنشو جابجایی غیر خطی به صورت تابعی ازمتغیرهای سطح مقطع اعضاو نیروی اعضای مجهول اضافه ایجاد می گردد، که به واسطه ی آن مسأله بهینه یابی خرپا به یک مسأله برنامه ریزی غیر خطی تبدیل می شود،سپس بااستفاده از نرم افزار Gams این مسأله برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که این روش،روشی توانمند جهتبهینه یابی سازه های خرپایی می باشد.