سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل نیاعمران – استادیار دانشگاه کردستان دانشکده فنی مهندسی گروه عمران
محسن نوریان بهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه کردستان

چکیده:

در این پژوهش، طرح اختلاط بتن خودتراکم با استفاده از روش تاگوچی برای مقاومت فشاری بهینه شد. روند کار بدین صورت بود که ابتدا با استفاده از یکی از روشهای مرسوم جهت تعیین طرح اختلاط بتن خودتراکم، سه طرح اختلاط و مقاومت فشاری ۷ روزه آنها به دست آمد و با استفاده از این طرحها و روش تاگوچی، طرح اختلاط بهینه تهیه شد. بررسی نتایج بهدست آمده نشان میدهد که روش تاگوچی برای بهینه کردن طرح اختلاط بتن خودتراکم یک روش مناسب میباشد چرا که مقاومت فشاری ۷ روزه طرح به دست آمده با این روش، بیش از مقاومت فشاری ۷ روزه طرح اختلاط -هایی است که با استفاده از روشهای مرسوم به دست آمدند.