سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار دانشگاه کردستان
مبین شهریاری – دانشجوی ارشدسازه

چکیده:

دراین مقاله یک روش طرح اختلاط بهینه برای بتن غلتکی ارایه شده است نشان داده شده است که هزینه ساخت بتن که طبق آیین نامه بتن آمریکا طراحی می شود را می توان کاهش داد به گونه ای که همان مقاومت مشخصه طرح اختلاط عادی آیین نامه را تامین کند به عنوان یک نمونه عملی طرح اختلاط بهینه یک نمونه بتن غلتکی با مقاومت مشخصه ۱۴۰ کیلوگرم برسانتیمتر مربع که مقاومتی درحدود مقاومت داده های آزمایشگاهی موجود داردانجام شدهو نتیجه با روش معمول طرح اختلاط بتن غلتکی مقایسه و بهبود نتایج درروش بهینه سازی نشان داده شده است.