سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

وحیده حسین پور – فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی مسئول آموزشهای داخل شرکت سایپا

چکیده:

ابزار اصلی برخورد مناسب با پدیده ها وچالشهای قرن بیست ویکم ، تحقق پیشرفت و امکان پیشی گرفتن از رقبا، برخورداری وبهره گیری از افراد کارآمد و خلاق وتوانمند می باشد . توسعه و تحول استراتژیک منابع و سرمایه های انسانی و فکری در سرلوحه فعالیتهای سازمانها قرارگرفته است . از این رو، اکثر سازمانها به منظور تربیت وپرورش نیروی انسانی دوره های آموزشی متعددی را در مراکز آموزش خود و یا مراکز آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای توسعه کارکنان خود برگزار می کنند ، اجرای هر دوره مستلزم سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمان است . لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار حائزاهمیت است به طوری که همواره چنین پرسشهایی را مطرح می کنند: سهم آموزش در بهبود محصول / خدمات تولید شده سازمان چقدر است؟ دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستی ها و قوتهای برنامه های آموزشی کدامند؟