سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منیر عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری و عضو باشگا
مهدی کرباسیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

عملکرد محصول با استفاده از تکنیک ها و استراتژیهای مختلف قابلیت اطمینان بهبود می یابد.در این مقاله از طریق طراحی یک مدل مدیریت قابلیت اطمینان برای توسعه محصول جدید و ارزیابی نقاط قوت و ضعف،تهدیدها و فرصت ها که با توجه به مطالعات بهینه کاوی به دست آمده بودند،ماتریسSOWT شکل گرفته و استراتژی هایی در مورد این توسعه ها به دست آمد.این استراتژی ها به عنوان متغیرهای تصمیم در مدل ریاضی برنامه ریزی خطی صفر و یک لحاظ گردیدند.تابع هدفبر اساس افزایش سود حاصل از بکار گیری استراتژی ها تشکیل شد و به منظور برنامه ریزی بهینه توسعه آتی محصولات جدیدHigh-Tech محدودیت هایی از قبیل سرمایه ،کشش بالقوه بازار،تکنولوژی و نیروی انسانی مد نظر قرار گرفت.با بکار گیری مدل طراحی شده در این مقاله،مدیران قادر خواهند بود بهترین و مناسب ترین استراتژی های مبتنی بر قابلیت اطمینان را برای توسعه محصولات جدیدHigh-Tech بکار گیرند و بر این اساس،اهداف عملیاتی ویژه ای را تعیین کرده و در نهایت به حداکثر سود دست یابند