سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد امانی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پدرام پیوندی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود لطیفی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهینه سازی چیدمان قطعات دارای کاربردهای ز یادی در صنایع برش و رق فلز ی، چوب بری، شیشه، چرم، کاغذ، کشتی سازی، صنایع فضایی و پوشاک می باشد و به دلیل اهمیت کاهش ضایعات، روش های زیادی برای حل این مشکل ارائه شده است . یکی از بهترین روش ها استفاده از الگور یتم ژنتیک می باشد. هدف اصلی در ا ین گونه مسائل قرارگیری قطعات با دورریز کمینه وبدون داشتن تداخل بروی سطح می باشد.در مساله فرش ماشینی هدف تهیه چیدمانی از تخته های فرش سفارشی است به طوری که ضمن استفاده از عرض کامل ماشین فرش بافی، تولید ضایعات در هنگام بافت به حداقل کاهش یابد . در عین حال برنامه ریزی برای تمام ماشین های فرش بافی در صورتی که برای بافت سفارش از بیش از یک ماشین فرش بافی استفاده شود ، مد نظر می باشد تا تمام ماشین ها داری تولیدی تقریباً برابر گردیده و در نتیجه باعث بهینه سازی در زمان تحویل سفارش واستفاده بهینه از منابع شود.برای رسیدن به اهداف مذکور از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شد . نتایج حاکی از مناسب بودن این روش در حل در مساله فرش ماشینی می باشد.