سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رنجکش – کارشناس ارشد فرایند
علی نجمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

متداولترین روش کاهش میزان سولفید هیدروژن H2S محلول درنفت خام صادراتی استفاده از برجهای عریانساز سرد می باشد عوامل مختلفی درعملیکرد مطلوب برج تاثیر گذار است مهمترین این عوامل دمای نفت خام ورودی به برج می باشد به همین دلیل درفصول سردسال عملکرد برجهای مذکور شدیدا تحت تاثیر دمای محیط قرارگرفته و کنترل کیفیت نفت خام خروجی برج درمحدوده مجاز صادراتی میسر نمی گردد استفاده از کوره های گرمایش غیر مستقیم به منظور افزایش دماینفت خام ورودی برج نقش مهمی درافزایش راندمان جداسازی سولفید هیدروژن دارد دراین مطالعه میزان تاثیر افزایش دماینفت ورودی برج عریان ساز STRIPPER حاصل از بکارگیری کوره گرمایش غیرمستقیمدرکاهش میزان سولفید هیدروژن همراه نفت خروجی از برج درشرایط مختلف فرایندی با بررسی نتایج شبیه سازی با نرم افزار ASPEN HY SYS ههدریکی از واحدهای بهره برداری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مورد کنکاش قرار میگیرد درپایان اطلاعات فرایندی قبل و بعد از نصب کوه گرمایش غیرمستقیم جمع آوری شده درمحل بهره برداری مقایسه و میزان انطباق نتایج پیش بینی شده با نرم افزار و اطلاعات فرایندی پس از نصب کوره ارزیابی می گردد.