سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهناز دهرآزما – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدفضل اله ساغروانی –
اندیشه محمودیان –
ابراهیم شاه منصوریان –

چکیده:

در حال حاضر تصفیه خانه آب گرمسار با ظرفیت بهره برداری حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه مشغول به کار می باشد. از آنجا که جایگزینی PAC به جای آلوم در بسیاری از تصفیه خانه های آب در سطح جهان و ایران با موفقیت انجام گرفته است، لذا تحقیق حاضر با هدف بهینه سازی عملکرد ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید و مقایسه آن با آلوم در تصفیه خانه آب گرمسار طراحی گردید. برای انجام این تحقیق از آزمایشات جار در کدورتهای مختلف اولیه استفاده گردید. نتایج نشان دادند که در نمونه های آب با کدورتهای مختلف از NTU 5 تا NTU 120 ، pH بهینه برای عمل انعقاد توسط هر دو ماده منعقد کننده آلوم و پلی آلومینیوم کلراید (PAC) در محدوده ۷ تا ۸ قرار دارد. نتایج آزمایشات بهینه سازی غلظت معلوم ساخت که PAC عملکرد بهتری نسبت به آلوم دارد و در کدورتهای مختلف اولیه غلظت بهینه PAC مصرفی همیشه از آلوم کمتر بوده است. بطور کلی نتایج این تحقیق مزایای استفاده از PACبه جای آلوم را در تصفیه خانه آب گرمسار روشن می سازد.