سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ذاکری –
منیره اسدی آبچویه –

چکیده:

دراین مقاله بهینه سازی یک تابع غیرخطی به همراه قیودی که با معادلات دیفرانسیل جزیی بیان شده اند مورد مطالعه قرارمیگیرد هدف اصلی یافتن یک جواب تقریبی برای تابع غیرخطی با استفاده از گسسته سازی معادلات دیفرانسیل جزیی به روش اجزای کرانه ای است دراین حالت جواب بهینه یک مساله متناظر با مساله موردنظر که قیود آن با یک دستگاه معادلات خطی جایگزین شده و تابع هدف آن یک تابع درجه دوم است با استفاده از روش تعمیم یافته نیوتن محاسبه خواهد شد.