سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا آقایی طوق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ی مهندسی هوافضا
ابوالقاسم مسگرپورطوسی –
مسعود برومند –
محمدجواد منتظری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشکده ی مهندسی هوافضا

چکیده:

در سامانه های توربوپمپی، زمانی که دبی جرمی سیال کم باشد،برای رسیدن به کار ویژه ی بالا در افت فشار بالا، از توربین های ضربه ای استفاده می شود. جهت جلوگیری از بروز اتلافات ناشی ازضریب منظری کم پره ه ا و مسایل مرتبط با ساخت و تولید صنعتی، از پذیرش جزیی ۱ در ورود استفاده م یشود. راندمان توربین به شدت به پذیرش جزیی وابسته است . با توجه به مکانیزم و تأثیر متقابل درصد پذیرش جزیی بر پارامترهای طراحی توربین، مقداری از پذیرش جزیی وجود خواهد داشت که به ازای آن، افت های درون توربین به کم ترین مقدار خواهد رسید . هدف کار حاضر، رسیدن به درصد پذیرش ی است که در آن راندمان بیشینه باشد. در این مقاله، با استفاده از یک برنامه ی بهین ه سازی طراحی غیرخطی، پذیرش جزیی یک مرحله توربین ضربه ای سوپرسانیک بهینه شده است . تابع هدف راندما ن توربین بوده و حدود ۱۰ پارامتر طراحی با ۸ قید در این فرآیند شرکت داشته اند.