سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا سلیمانی یزدی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)
جواد تاج آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
محمدعلی کدیور – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
کیوان طهماسبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید

چکیده:

امروزه در جوامع صنعتی با توجه به حس رقابتی شدید در بین صنایع نیاز به کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصول و خدمات ارائه شده به عنوان یک اصل برای بقا مطرح شده است دراین مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تپه نوردی زمان اضافی گردش کار در شرکت ایتراک کاهش یافته است . گردش کار با بررسی شیوه گردش کار فعلی و بدست آوردن الزامات عبور برای هر قطعه و حذف مسیرهای اضافی جریان گردش کار در بین آزمایشگاههای این شرکت بهینه سازی شده است.