سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین منصوری – دانشگاه بوعلی سینا
مهدی کریمی – دانشگاه بوعلی سینا
امیررضا محمدپور – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

خطرات ناشی از تغییرات ناگهانی زاویه پیچ در هواپیما خصوصا درزمان فرود محققان را برآن داشته که به دنبال راه حلی برای این موضوع باشند از طرفی طراحی سیستم کنترل همواره یکی از مهمترین مسایل مورد بحث در دینامیک اجسام پرنده بوده است دراین مقاله تعیین بهینه ضرایب کنترل کننده PID برای عملکرد مطلوب یک اوتوپایلوت به منظور کنترل زاویه پیچ زاویه فراز هواپیما مدنظر می باشد تابع هدف مورد نظر ترکیبی از مشخصات عملکردی سیستم شامل زمان صعود، فراجهش و زمان نشست می باشد که بطور همزمان بهینه می شوند بهینه سازی با استفاده ازروش گرادیان کاهشی و الگوریتم ژنتیک انجام می شود و درانتها منحنی پاسخ سیستم براساس پارامترهای بهینه شده به روش الگوریتم ژنتیک ارائه می گردد و جوابهای حاصل با روش بهینه سازی گرادیان کاهشی مقایسه می شوند.