سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
محمدرضا گلبهار حقیقی – استادیار بخش مکانیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر
امیر لطف اور – استادیار بخش مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

طراحی سیستمهای توزیع آب به عنوان مسئله ای که در آن حداقل هزینه مدنظر است از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قطر لوله ها به عنوان متغیر اساسی طراحی در نظر گرفته می شود با توجه به پارامترهای متعدد و غیرخطی بودن معادلات اساسی و همچنین پیچیده بودن تابع هزینه روش الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است به علاوه تابع هدف که نشانگر هزینه شبکه می باشد کاملا غیرخطی است و باعث مشکلات بزرگی در طراحی بهینه می شود در این پژ<هش از روش تابع جریمه برای ارضا کردن قیدها استفاده شده است درخاتمه به بررسی اقتصادی شبکه های طراحی شده با روشهای متعارف و با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است که در نتیجه طراحی به روش الگوریتم ژنتیک برای دو مسئله با تحقیقات پیشین مقایسه شده است.