سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدا….. جمالی پاقلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فولادی ماهانی – عضو هیئت علمی – بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه کوره های تابشی در بسیاری از صنایع پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اهمیت ویژه بهینه سازی انرژی در صنایع امروزی، طراحی بهینه کوره های تابشی ضمن افزایش کیفیت محصولات تولیدی، نقش زیادی نیز در بهبود مصرف انرژی ایفا می کند. در این مقاله، با بررسی عملکرد کوره های تابشی برای محیط شفاف و سطوح پخشی، از الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی برای یافتن تعداد و محل بهینه گرمکنهایی با توان یکسان، جهت برقراری توزیع دما و شار حرارتی مطلوب و یکنواخت روی سطح طراحی(سطح محصولات)، استفاده شده است. برای حل معادلات تابش، از روش تابش خالص استفاده شده است، که در آن ضرایب دید از روش تارهای متقاطع هاتل محاسبه شده اند. تابع هدف، به صورت مجموع مربعات تفاضل شار حرارتی ارزیابی شده و شار حرارتی مطلوب روی سطح طراحی بیان شده است. کارآیی روش حاضر برای تعیین تعداد و محل بهینه گرمکن ها با مثالهای عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج محاسباتی نشان دهنده کارآیی بسیار خوب الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی در حل بهینه مسئله کوره تابشی می باشند.