سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی محرابی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ضمن معرفی خلاصه وار مراحلی که در وسایل سنتز کننده به هنگام اجرای یک پروسه سنتز استفاده می شود راه کارهایی برای بهینه نویسی کدهای سنتز پذیر VHDL معرفی می گردد البته با توجه به الگوریتم های استفاده شده دراین وسایل و محدودیت های موردنظر توپولوژی های مختلف از یک بیان رفتاری مدار ممکن است حاصل شود دراین مقاله با تاکید بر بعضی مهارتهای برنامه نویسی سعی می شود از الگوریتمهای سنتز نتایج بهینه ای بدست آورد.