سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین حاجی سیدبروجردی – پژوهشکده انرژی ، پژوهشگاه مواد و انرژی
حمید لسانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تهران
پیام صبایی فرد – پژوهشکده انرژی ، پژوهشگاه مواد و انرژی
سمانه سجادی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران

چکیده:

روتور توربین های بادی معمولاً با سرعت چرخشی بین ۲۰ تا ۲۰۰ دور بر دقیقه کار می کنند. در توربین های بادی رایج، از سیستم چرخ دنده به منظور افزایشسرعتو تامین سرعتمورد نیاز ژنراتور استفاده می کنند. در این پژوهشطراحی بهینه ژنراتور مغناطیسدائم توربین بادی به ظرفیت ۱ مگاوات و دارای قابلیتکار با سرعتهای چرخشی پایین با استفاده از تحلیل المان محدود و الگوریتم ژنتیکبه انجام رسیده است. هدف از بهینه سازی، افزایشانرژی سالیانه تولیدی، کاهشجرم و هزینه ژنراتور می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوریتم ژنتیکو برنامه نویسی در نرمافزارMATLAB ژنراتور مورد نظر طراحی شده و با ۶ مدل تابع هدف بهینه گردیده است. سپس مدل بهینهشده در نرمافزار FLUX 10.3 طراحی و شبیهسازی دو بعدی شده است. انرژی سالیانه مدل بهینه نسبت به گونه طراحی شده اولیه ۳۸ درصد افزایش یافته است.