سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید احسان یثربی نائینی – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر – مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
شیرین نوذریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بی‌تردید رایج‌ترین دستگاه ورودی کامپیوترها صفحه کلیدی باشد و روزانه میلیون‌ها نفر از آن جهت تحریر و ویرایش کتاب‌ها، مقالات وسایل نوشتار ها استفاده می‌کنند ؛ لذا موقعیت فیزیکی جایگاه حروف بر روی کلیدهای صفحه کلید می‌تواند نقش مؤثری در میزان جابجایی انگشتان دست‌ها برای تحریر کنندگان داشته باشد و در نتیجه سرعت تحریررا تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات زیادی در خصوص معیارهای مهم جهت چینش پیشین فروش در صفحه کلید انجام شده ولی اکثر این تحقیقات بر روی صفحه کلیدهای انگلیسی بوده است و بر روی صفحه کلیدهای فارسی کار چندانی صورت نگرفته است. در این مقاله سعی شده است روش جدیدی در خصوص چیدمان بنزین صفحه کلید در زبان فارسی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک ارائه گردد و کارایی آن نسبت به صفحه کلید فعلی مقایسه و در نتیجه لیگ شبیه‌سازی این الگوریتم ، نیمه چینش پیشنهادی معادل ۸۱۵/۰ هزینه استفاده از صفحه کلید فعلی برآورد گردیده است .