سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب شفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، خوزستان، ایران
محمد مولایی ارپناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، خوزستان، ایران
ارزو خیبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه شیمی کاربردی، خوزستان، ایران
عباس حسینی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، خوزستان، ایران

چکیده:

صرفه جویی در مصرف انرژی به یکی از دغدغههای دنیای امروز تبدیل شده است .دستگاه چیلر جذبی یکی از بهترین وجدیدترین وسایل سرمایشی است که به بهترین نحو جوابگوی موضوع بالاست .با توجه به اهمیت اقتصادی درتولیدبهینه سازی به علت عدم دسترسی به توابع عملکرد آنها کاربسیارمشکلی است .دراین مقاله جهت حل این مشکل ازشبکه عصبی جهت شناسایی تابع عملکرد یک چیلرجذبی دواثره جریان موازی باظرفیتkw350 استفاده شده است به کمک شبکه عصبی،رابطه ای تحلیلی برای ضریب عملکرد چیلرجذبی وبارحرارتی کندانسوربرحسب برخی از پارامترهای مهم داخلی نظیردبی محلول،نسبت گردش محلول،غلظت محلول ونسبت توزیع محلول به دست آمده است. که در این مقاله جهت شناسایی تابع عملکرد چیلرازیک شبکه عصبی پرسپترون دولایه و چند لایه استفاده استفاده شده است. مقادیرموردنیازجهت آموزش وتست شبکه عصبی،ازمدلسازی ترمودینامیکی سیکل عملکرد چیلرجذبی بدست آمده اند.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که شبکه عصبی طراحی شده برای دادهای تست دقت بسیار مناسبی دارد.سپس بابکارگیری تابع عملکردبدست آمده ازشبکه عصبی مقداربهینه ای برای پارامترهای داخلی نظیردبی محلول،نسبت گردش محلول،غلظت محلول ونسبت توزیع محلول جهت افزایش مقدارضریب عملکردچیلروکاهش بارحرارتی کندانسوراستخراجگردید.