سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان غلامی نژاد – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
علی جمالی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله از روش تکامل دیفرانسیلی برای بهینه سازی چندهدفی مکانیزم چنگال روبات با در نظر گرفتن چندین تابع هدف استفاده شده است . دو مکانیزم ب ا عملکرد مختلف برای چنگال روباتدر نظر گرفته شده است و همچنین منحنی پارتو شامل نقاط غیر برتر برای هر مکانیزم ارائه می شود و نقطه ی مصالحه طراحی از بین نقاط پارتو انتخاب می گردد . متغییر های طراحی شامل ابعاد هندسی مکانیزم می باشند که توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی بر اساس دو تابع هدف انتخاب می شوند . مقایسه ی نتایج با تحقیقات قبلی نشان دهنده ی برتری نتایج کار حاصل می باشد.