سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهناز یزدی راد – کارشناس ارشد سیستم های انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین صیادی – دانشیار گروه سیستم های انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در زمان کنونی تولید هیدروژن خود یک مسئله متناقض نماست. چرا که بیشترین درصد هیدروژن تولیدی به یکی از روش های ریفرمینگ است که علاوه بر نیاز به سوخت های فسیلی ، الایندگی محیط زیست را به دنبال دارد. از انجایی که در سیکل های ترموشیمیایی نه به سوخت های فسیلی نیاز است و نه مسئله الایندگی پیش می اید، این سیکل ها به عنوان امیدبخش ترین راه های تولید هیدروژن مورئ توجه قرار گرفته اند. در راستای دستیابی به طرح بهینه عملی در سیستم های انرژی ، یکی از مسائل پیچیده تعیین نقطه بهینه عملکردی ان هاست. چرا که در این سیستم ها چندین تابع هدف می بایست بصورت همزمان بهینه گردند. در این مقاله با بهینه سازی چند هدفه سیکل ترمو شیمیایی کلر- مس نقطه بهینه با اهداف پیشینه سازی راندمان اگزرژی و میزان تولید محصول بررسی شده است.