سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

توحید اکبری – دانشگاه آموزش عالی پویش قم
سعید افشارنیا – دانشگاه تهران
حسن عاصمی – دانشگاه تهران
محمد حیدری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

ساختار انحصاری و سنتی صنعت برق در سرتاسر جهان درحال تبدیل به یک ساختار رقابتی با دسترسی باز می باشد. دراین محیط جدید اپراتور مستقل سیستمISO مسئولیت امنیت و قابلیت اطمینان سیستم را به عهده دارد . به علت اهمیت توان راکتیو در قابلیت اطمینان و پایداری ولتاژ یک سیستم،تقریباً این اتفاق نظر وجود دارد که می بایست بازار مجزایی برای فراهم نمودن توان راکتیو وجود داشته باشد. در این مقاله بازارهای محلی توان راکتیو با در نظر گرفتن مفهوم نواحی کنترل ولتاژ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش جدیدی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه توابع مختلف پیشنهاد شده ا ست که در آنISO به طور همزمان توابع هدف مطلوب را بهینه میسازد و از روش متریک وزن دهی شده برای بهینه سازی چند هدفه استفاده شده است . همچنین نایقینی های مرتبط با توان های راکتیو مصرفی نیز مدلسازی شده اند . از شبیه سازی مونت کارلو به منظور تولید سناریو های متناظر استفاده شده است. همچنین به منظور کاهش تعداد سناریو ها از تکنیک های کاهش سناریو بهره گرفته شده است . روش ارائه شده بر روی سیستم قابلیت اطمینان ۲۴ شینIEEE (IEEE-24 bus RTS)پیاده سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد.