سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلخالی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدسینا ثمره موسوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی خودرو
منصور ترابی – دانشجوی کارشناسی مهندسی خودرو

چکیده:

دراین مقاله تحلیل اجزا محدود غیرخطی شبیه استاتیکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS/Explicit برروی تیوب های فولادی پرشده بوسیله فوم آلومینیومی انجام شده است سپس نتایج مدل اجزا محدود بوسیله نتایج آزمایشی مورد تایید قرارگرفته و از این مدل برای تحلیل های مشابه استفاده شده است از نتایج بدست آمده از تحلیل اجزای محدود روابط بین متغیرهای موثر از جمله عرض مقطع تیوب ضخامت دیواره تیوب و ضریب A درمعادله جانسون کوک فولاد با توابع هدف انرژِی مخصوص جذب شده و نیروی بیشینه محوری با استفاده از شبکه های عصبی GMDH استخراج شده است درنهایت به منظور بررسی رفتار جذب انرژی تیوب بهینه سازی چندهدفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برروی توابع هدف بدست آمده اعمال شده است.