سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم کلانتری – دانشگاه علم و صنعت ایران
احد کاظمی –

چکیده:

اخیرا تخصیص بهینه مکان و اندازه واحدهای تولید پراکنده DGs) برایمحققان موضوع بسیارمناسبی می باشد دراین مقاله جایابی DGها درسیستم های توزیع برای مدلهای بارترکیبی شامل بارهای خانگی ثابت تجاری و صنعتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک GA انجام شده است دراین روش بهینه سازی برای یک تابع چندهدفه صورت گرفته است که اهداف آن کمینه سازی تلفات توان اکتیو و راکتیو و بهبود پروفیل ولتاژ با درنظر گرفتن قیود سیستم تعادل توان محدوده ظرفیت خط و محدوده مجاز ولتاژ می باشد پخش باربا روش انتقال پسرو پیشرو انجام شده و مدل پیشنهادی یک سیستم توزیع ۳۸ شینه خواهد بود.