سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی طهرانی صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مسعود شریعت پناهی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

فنرهای تلسکوپی به دلیل ویژگیهای خاص خود نظیرسختی متغیر درطول فنر مقاومت دربرابر کمانش خاصیت میراکنندگی ناشی از اصطکاک بین حلقه ها و نیزطول صلب اندک درکاربردهایی که در آنها امکان استفاده از دیگر مکانیزم های تامین ضریب متغیرفنریت وجود ندارد بصورت گسترده به کارمی روند درعین حال پیچیدگی روابط حاکم بررفتار شدیدا غیرخطی این فنرها باعث شده است که درطراحی آنها عموما از روابط تجربی توام با برخی ساده سازی ها استفاده گردد به همین دلیل تاکنون مطالعه با هدف بهینه سازی همزمان شاخصهای ارزیابی این فنرها وزن و ظرفیت ذخیره سازی انرژی با رعایت ملاحظات استحکام سختی و فرکانس طبیعی گزارش نشده است دراین مقاله ضمن ارایه روابط حاکم بررفتار مکانیکی فنرهای تلسکوپی مساله طراحی بهینه این فنرهابا اهداف و ملاحظات فوق درقالب یک مساله بهینه سازی چندهدفه مقید مطرح می شود برای یافتن مجموعه پاسخهای بهینه پارتو از نسخه بهبود یافته ای از الگوریتم ژنتیک چندهدفه که عملکرد آن از طریق افزودن عملگر مهاجرت درالگوریتم کلاسیک NSGA II بهبود یافته است استفاده می شود.