سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فتحی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبداله شادآرام – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین گزارش یک چهارچوب برای طراحی چندنقطه ای پره های کمپرسور ارایه شده است بطوریکه همه محدودیت های مکانیکی و ساختی و نیازهای طراحی را براورده نماید این سیستم طراحی پره از تولید کننده هندسه پارامتریک بهینه ساز تابع هدف و تحلیل گر جریان تشکیل شده است الگوریتم بهینه سازی و تابع هدف دراین تحقیق به گونه ای است که هزینه محاسباتی طراحی پره کاهش یافته و محدودیت ها و نیازمندی های مورد انتظار طراح نیز برآورد شود. سه پره با فلسفه های طراحی مختلف برای ارزیابی توانمندی ابزار ارایه شدهبهینه شده اند با توجه به طراحیهای انجام شده شکل لبه حمله و توزیع انحنا سطوح مکش و فشاربیشترین تاثیر را برروی عملکرد پره دارند.