سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد یادگاری – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
سیدمحمد سیدمحمودی –
مرتضی یاری – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین مقاله چرخه ی رانکین آلی ORC و چرخه ی رانکین آلی فوق بحرانی SORC برای تولید توان ازمنابع حرارتی دما پایین مورد مطالعه قرارگرفته و با انتخاب سیال عامل و شرایط کارکرد مناسب بهینه سازی شده اند درانتخاب سیال عامل علاوهبرجنبه های ترمودینامیکی جنبه ی زیست محیطی سیال هم درنظرگرفته شده است مدلسازی و بهینه سازی چرخه های مورد نظر برای تولید توان از منبع حرارتی با دمای ۱۸۰ درجه درنرم افزار EES انجام گرفته و تاثیر فشار ودمای ورودی توربین روی پارامترهای مختلف چرخه از جمله توان خالص چرخه بازده قانون اول و قانون دوم ترمودینامیک مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که چرخه SORC نسبت به ORC دارای توان خالص خروجی و بازده اگزرژی بیشتری است بیشترین توان خروجی توسط چرخه ی SORC و به ترتیب با سیال عامل های R152a 4 R134a Isobutane به دست می آید همچنین Isobutane باتوجه به سایرویژگیها از جمله فشارنسبتا کمتر درمبدل حرارتی به سیالهای دیگر امتیاز دارد.