سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز

چکیده:

از آنجا که چرخه رانکین، چرخه ای مناسب برای نیروگاه های بخار می باشد لذا در این تحقیق بهینه سازی چرخه ایده آل رانکین با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک بررسی شده است. می دانیم هر چه بخار خروجی از توربین رطوبت بیشتری داشته باشد، احتمال ایجاد خوردگی در تیغه های توربین افزایش می یابد بنابراین افزایش کیفیت بخار در خروجی توربین (کاهش رطوبت بخار ورودی به کندانسور) نیز همانند افزایش بازده حرارتی چرخه حائز اهمیت است. از این رو، از قابلیت های الگوریتم ژنتیک، برای ماکزیمم نمودن بازده حرارتی چرخه و مینیمم نمودن رطوبت بخار ورودی به کندانسور، استفاده شده است. پارامترهای مورد نیاز طراحی در دامنه های تعریف شده، تعیین گردید و نمودارهای حاصل از کاربرد الگوریتم ژنتیک در بیشینه نمودن تابع هدف ترسیم شد. نتایج به دست آمده نشان از کارایی الگوریتم ژنتیک در بهینه نمودن سیکل رانکین دارد.