سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید ضیاء نصرتی – عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
علی عبادی – دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عزیز ابراهیمی – عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
رقیه جوانپور – عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

چکیده:

ایران به عنوان چهارمین کشور تولیدکننده گردو و مهد گردوی جهان است که می تواند با گسترش دامنه تحقیقات به جایگاه اول تولید و صادرات این محصول در جهان دست یابد. اگرچه تکثیر گردو از طریق ریزازدیادی، در کشورهای پیشرفته جهان صورت می گیرد اما پیوند جوانه از رایج ترین روش ها در تکثیر گردو می باشد. از بین روش های مختلف پیوند، پیوند جوانه یکی از روش های مناسب تکثیر غیر جنسی به منظور ایجاد باغ های گردوی پیوندی و یکنواخت محسوب می گردد. در این تحقیق تأثیر روش های مختلف پیوند (وصله ای، شکمی و قاشی)، زمان انجام پیوند ( ۱۲ اردیبهشت، ۳۱ خرداد و ۱۲ مرداد ماه) و دو ژنوتیپ جهاد ۱ و جهاد ۲ بر روی درصد گیرایی مورد بررسی قرار گرفت. در بین کلیه روش ها، بیشترین درصد گیرایی در روش پیوند وصله ای مشاهده شد، بطوریکه گیرایی پیوند در اردیبهشت ماه در ژنوتیپ جهاد ۱ و جهاد ۲ به ترتیب ۹۶ و ۹۲ درصد بود. روش های پیوند شکمی و قاشی در خرداد ماه و مرداد ماه موفقیت آمیز نبود اما در اردیبهشت ماه درصد گیرایی پیوند قاشی ۷۵ درصد بود.