سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
شیرین وردک – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطم بابانیا – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق سعی بر بهینه سازی خواص آلیاژ Ni-Fe به عنوان یک پوشش مناسب برای کاربردهای مقاوم به سایش شده است. در این راستا تأثیر عوامل مختلفی چون صخامت پوشش ها، خواص سطحی و همچنین پارامترهای کنترلی رسوب گذاری الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی پوشش های تولیدی از XRD و SEM استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد آهن در نمونه ها، ساختار پوشش همگن تر و پوشش بدست آمده براق تر و دارای چسبندگی بیشتری است. با دمش گاز آرگون، حفره های ایجاد شده روی سطح به شدت کاهش یافت و با افزای چگالی جریان تا (فرمول در متن اصلی) ، پوشش تولیدی ساختار ستونی بدست آورد. ضخامت ستونهای تشکیل شده در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر بود. با فراهم کردن شرایط بهینه پوشش دهی،اندازه دانه های پوشش به ۸ نانومتر رسید. کنترل شرایط تولید پوشش منجر به ایجاد مورفولوژی سطحی ستاره مانند شد که در آن ضخامت اجزای ستاره مانند ساختار از ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر متغیر بود.