سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشتاد جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
پرویز قدوسی – استاد یار گروه مهندسی ومدیریت ساخت
احسان اله اشتهاردیان – استاد مدعو گروه مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

حل مساله زمان بندی پروژه با توجه به قیود منابع و در نظر گرفتن چند مد اجرا برای هر فعالیت به منظور مینیمم کردن بازه زمانی اجرای پروژه MRCPSP یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی و زمان بندی پروژه به شمار می اید حالت کاربردی تر این موضوع زمانیست که ایتم بودجه درتصمیم گیری برنامه ریز پروژه برای انتخاب مدها، دخالت داده شود بنابراین موضوع MRCPSP با در نظرگرفتن موازنه زمان – هزینه ناپیوسته DTCTP که دران زمان هر فعالیت تابعی ناپیوسته و غیرافزایشی ازمنبع تجدید نشدنی اختصاص داده شده به آن است توسعه می یابد. دراین مقاله مساهل زمان بندی پروژه با قیود منابع و چند مد اجرا و همچنین مساله موازنه زمان – هزینه ناپیوسته تواما مدنظر قرار می گیرد. در ادامه یک الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای حل مدل و پیدا کردن جوابهای غیرمغلوب برای رسم نمودار زمان – هزینه پیشنهاد می شود.