سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – دانشیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید جندقی شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در این مقاله، ابتدا استحکام پروفیلهای جدار نازک ساخته شده از ورقهای ترکیبی ۱ که امروزه در تولید برخی از قطعات سازهای خودرو نظیر ریلجلو، ستونها و … استفاده میشود، از دیدگاه تغییرمکان محوری، خیزش و پیچش مورد بررسی قرار گرفته است. سپس از آنجایی که برخورداری از یک قطعه با استحکام بالا و در عین حال وزن کم در کاهش مصرف سوخت و افزایش قابلیت جذب انرژی در تصادف نقش بسزایی را ایفا میکند، قطعه ریل جلوی ۲ خودرو به صورت یک پروفیل جدار نازک با سطح مقطع ثابت مربعی مورد بهینه سازی قرار میگیرد. بدین منظور، پروفیل ریل از نوع ورقهای ترکیبیTMB) چهار تکه و به صورت یک تیر یک سر گیردار درنظر گرفته میشود و در نهایت مقادیر ضخامت و طول مربوط به هر بخش از بلانک اولیه به منظور داشتن بالاترین نسبت سختی به جرم قطعه به عنوان تابع هدف توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده و بهترین مقادیر پیشنهاد و با چند پروفیل با ابعاد غیر بهینه به عنوان نمونه مقایسه میگردد