سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی هوافضا
مهدی صنیعی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
فرهاد قدک – استادیار دانشگاه امام حسین ع
عبدالعلی حقیری – دانشجوی دکتری هوافضای دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

با توجه به برهمکنش شدید میان شوک و لایه مرزی درتستهای تونل باد انجام شده دررژیم گذرصوت و تاثیرپذیری موقعیت شوک از کیفیت و یکنواختی جریان بالادستی بالاخص از شدت آشفتگی جریان بالادستی محققین مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر دانشگاه امام حسین ع برآنشدند تا به منظور افزایش دقت نتایج تست های تجربی تونل و کنترل و بهبود کیفیت جریان بالادستی دررژیم گذرصوت نسبت به بهینه سازی و اصلاح پروفیل تعداد موقعیت و زاویه نصب پره های هادی جریان درمجرای ورودی این تونل با استفاده از روشهای عددی که درمقایسه با روشهای تجربی از هزینه و زمان بری پایین تری برخوردار هستند اقدام نمایند هدف از ارایه این مقاله نیز ارایه خلاصه ای از روند طی شده درمسیر تحلیل عددی ۱۵ شاکله مختلف طراحی و یا اصلاح شده برای پره های هادی جریان و نیز ارایه برخی از نتایج موفق بدست آمده دربرخی از طرحها از بابت یکنواخت سازی توزیع سرعت توزیع فشار و بالاخص کاهش شدت آشفتگی جریان و نیز حذف جریانهای جدایش یافته درمجرای ورودی به تونل و محفظه آزمون آن است.