سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم سلیمانیان – خانه ریاضیات اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت مسائل بهینه سازی با قیود سخت در حوزه های مختلف علم، در این مقاله به این نوع مسائل می پردازیم. رویکرد حل مسائل بهینه سازی با قیود سخت به بهینه سازی پایدار معروف است .از طرفی دربسیاری از مسائل برقراری قیود سخت همواره به طور قطع نیاز نیست بلکه تنها به صورت فازی نیازمند برقرای قیود هستیم. از این رو بهینه سازی پایدار روی قیدهای سخت فازی را مورد بررسی قرار می دهیم که با محافظه کاری کمتری نسبت به بهینه سازی پایدار معمولی مواجه است.