سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلخالی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سلمان پوریزدیان – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

امروزه پانلهای ساندویچی به خاطرتحمل باربالا و وزن پایین کاربرد وسیعی درطراحی سازه های مهندسی دارند و بنابراین طراحی بهینه این پانلها از نظر وزن با رعایت قیود طراحی مانند تسلیم و کمانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله ابتدا معادلات حاکم بریک پانل ساندویچی تحت بارعرضی استخراج می شود درمرحله بعد برای بهینه سازی پانلها از یک کد جدید استفاده شده است دراین کد جدید از ترکیب الگوریتم ازدحام ذرات PSO و الگوریتم کلونی مورچه ها aCO برای کاهش وزن سازه به ازای نیروهای عرضی مشخص با توجه به قیود تسلیم و کمانش دراجزا استفاده شده است متغیرهای طراحی و تابع هدف برای بهینه سازی بهصورت بی بعد تعریف شده و نتایج برای نیروهای عرضی مختلف به صورت نمودارهایی ارایه می شود.