سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر ذهبیون – استاد دانشگاه علم و صنعت
احمد شرافتی – دانشجوی دکتری عمران – اب دانشگاه علم و صنعت
محمد علی معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- اب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

یکی از مسائل عمده در مهندسی هیدرولوژی که اغلب سر و کار با ان زیاد پیدا می شود پیش بینی چگونگی تغیان و فروکش سیل یا صعود و نزول هیدروگراف رودخانه در نقطعه مشخصی از ان است. در بحث رونیابی هدف براورد جریان خروجی از رودخانه با توجه به جریان های ورودی در ابتدا و یا در طول رودخانه می باشد . یکی از مهم ترین روش های هیدرولوژیکی روندیابی رودخانه ها روش ماسکینگام MUS می باشد. در این مقاله به براورد پارامتر های روندیابی سیلاب ماسکینگام در حوزه گرگان رود پرداخته شده است که از دو روش سعی- خطا و بهینه سازی غیر خطی به کمک Solver استفاده شده است نتایج حاصل حاکی از ان است که در روش Solver نسبت به روش سعی-خطا با توجه به داده های خروجی مشاهداتی از دقت بالاتری برخوردار می باشد که این میزان خطا در روش سعی- خطا به در حدود ۷/۸۲ درصد و در روش Solver در حدود ۱/۱۴ درصد می باشد.